FIRMWARE 9.3.2 RELEASED ON HIPSTORE
Tool JailBreack iOS 8.1.2

Choose firmware for your device

Device
Model
Version
HƯỚNG DẪN TRUST HIPSTORE CHO IOS 9

 Read more...


HƯỚNG DẪN JAILBREAK iOS 8.1.3 ĐẾN 8.3

 Read more...


HƯỚNG DẪN JAILBREAK iOS 8.0 ĐẾN 8.1.2

 Read more...


Hướng dẫn Tra Cứu Model Number

Để có thể chọn chính xác firmware cho thiết bị cần nâng cấp, chúng ta cần xác định được Model Number (Số hiệu thiết bị). Read more...


Hướng Dẫn Kiểm Tra Phiên Bản

Thông tin cần để có thể tiến hành kiểm tra thông tin máy là số IMEI của thiết bị... Read more...


Hướng dẫn khôi phục hoặc update thiết bị

HƯỚNG DẪN UPDATE FIRMWARE VÀ RESTORE FIRMWARE CHO MÁY iOS... Read more...