Kế Hoạch Dưỡng Thành Sesshomaru

Vũ Lạc

Information

 Dịch Tiểu Đồng: xuyên không đến đây khi 12 tuổi, đã được 2 năm. Hiện tại 14 tuổi, mười lăm ngày nữa là tròn 15 tuổi! Gia đình: Nói tới đây không biết là có người tin quỷ thần không, nếu có thật thì sẽ dễ dàng hiểu được bối cảnh gia tộc của ta. Bất quá, vẫn là nên giải thích một chút tốt hơn! Đầu tiên, mẫu thân tên Dịch Tiểu Minh, là một pháp sư. Phụ thân Hậu Đằng Tình là một nghệ thuật gia, kiêm đại giáo sư, từng là tinh linh thủ hộ Dịch Tiểu Minh.

 

 

Mỗi một đại dịch chú công sẽ có một người kế thừa năng lực cường đại của tổ tiên, mà cố tình Dịch Tiểu Đồng lại là người này! Nhưng tính cách nàng vốn rất nhát gan, sinh ra ở một gia đình như vậy sợ nhất yêu ma quỷ quái dị vật. Khi triệu hồi tinh linh, bởi quá mức sợ hãi mà linh hồn bị đánh văng khỏi cơ thể, làm mất hồn mất vía. Dịch Tiểu Minh và chồng không đành lòng con gái phải chết sớm như vậy, liền sử dụng cấm chú, đem ta đến đây

 

 

Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì theo như bọn họ nói thì đây có thể là con gái đời sau, muốn dùng linh hồn của ta bảo vệ cho thân thể này, cũng là để thu thập lại linh hồn bị phân tán. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này là ta có thể quanh vinh quay về, trở lại thế giới của mình. Nếu không, linh hồn kiếp trước không có, còn có thể có đời sau sao? Đó là một nhiệm vụ không có đường lui, ta chỉ có thể nhận!

Review